Jaunums: SAM_8.5.3. mācību projekta dalībniekiem!
Liepājas grupai online uzdevumu saite:
https://play.enjoyhumanity.com/register/G2Km6gW6gy8L
Rēzeknes grupai online uzdevumu saite:
https://play.enjoyhumanity.com/register/E7GzxJ46q53A
Jelgavas grupai online uzdevumu saite:
https://play.enjoyhumanity.com/register/L9Gg6jdx1Od5
 
Jūrmalas grupai online uzdevumu saite:
https://play.enjoyhumanity.com/register/XA53p0o6QJ0P
Jūrmalā 2019. gada 22. oktobrī iesākās vērienīgas, inovatīvas mācības profesionālās izglītības darbiniekiem “Emocionālā inteliģence izglītībā”.

24.10.2019.

Mācību laikā profesionālās izglītības darbinieki no visas Latvijas ilgāk nekā četru nedēļu garumā gan klātienē, gan sociālajā mācību tīklā “HUMAN” apgūs praktiskas emocionālās inteliģences metodes, lai spēcinātu tādas prasmes kā:

  • stresa vadība,

  • komunikācija ar skolēniem, vecākiem, kolēģiem,

  • skolēnu motivēšana un 

  • empātijas metodes.

 

Mācības organizē Valsts izglītības satura centra īstenotais ESF projekts “Profesionālās

izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr.

8.5.3.0/16/I/001 ) kopā ar mācību centru "Cilvēkam".  Tās iesākās ar klātienes nodarbībām visas dienas garumā mācību grupām Jūrmalā (22.oktobrī) un Jelgavā (23. oktobrī). Turpmāko nedēļu laikā emocionālās inteliģences mācības uzsāks profesionālās izglītības darbinieki klātienes apmācībās arī Rēzeknē un Liepājā. 

 

“Pedagogs savā ikdienā saskaras ar ļoti daudz dažādām situācijām, un pedagogu darbs kopumā ir grūts darbs. Ir ļoti svarīgi, lai viņi iemācītos ne tikai ar sevi strādāt, bet arī atpazīt savā audzēknī, kolēģī vai darba devējā dažādas emocionālas situācijas un vieglāk tiktu ar šīm emocionālajām situācijām galā. Tāpēc, manuprāt, ir ļoti svarīgi dot ne tikai kādas konkrētas zināšanas, bet ļaut cilvēkiem pašiem sevi analizēt, par sevi padomāt. Tādā veidā, ja viņi labāk sapratīs sevi, viņi labāk spēs strādāt ar citiem,” tā par mācību nozīmīgumu komentē Elīna Kokina, Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projekta vadītāja.

Mācības izglītības darbiniekiem visā Latvijā vada mācību centra “Cilvēkam” treneri Zuarguss Zarmass un Lauma Žubule. Trīs dienu klātienes mācības visām grupām papildinās online uzdevumi sociālajā mācību tīklā “HUMAN” četru nedēļu garumā. 

 

“Mēs (neviens) nevaram ienirt un trīs nedēļas pēc kārtas mācīties,” par inovatīvo mācību formu komentē “Cilvēkam” treneris, programmas veidotājs Zuarguss Zarmass. “Mēs nevaram aizbraukt no darbiem. Skolotājiem ir jābūt darba vietās. Tāpēc, ja mums ir trīs dienas klātienē un pēc tam četras nedēļas neklātienē mūsu mācību tīklā HUMAN, mums ir iespēja darīt to, kas mācībās ir galvenais. Atkārtot, lai pēc tam to praktizētu un dalītos ar pārējiem. ”

 

Gundega Muzikante, Jūrmalas klātienes grupas dalībniece, par pirmo mācību dienu klātienē: “Mēs grupā pārspriedām visas šīs nodarbības gaitu. Secinājām, ka ļoti labi sabalansēta nodarbība, kurā mijās aktivitātes ar teorētisko daļu, ārā iešanu un iekšā ienākšanu, dejošanu, rotaļām, jokiem, nopietnām lietām,  sadarbību divatā, sadarbību galdiņa ietvaros. Mazliet jociņš bija (grupā), ka, tāpat kā sabalansēts uzturs dod cilvēkam labas sajūtas, tāpat arī sabalansēta nodarbība.”

 

“Sajūta, ka mēs visi kopā ar iegūto informāciju padarīsim Latviju labāku. Šī sajūta nostiprinās, jo būt emocionāli inteliģentam, būt labākai sevis versijai, ir tas, pie kā es personīgi strādāšu,” tā pēc pirmās klātienes dienas Jūrmalā iespaidos dalās mācību dalībniece Gunta Liepiņa.

 

Nākošajās nedēļās mācības profesionālās izglītības darbiniekiem sāksies arī pārējās Latvijas vietās ar klātienes nodarbībām Liepājā un Rēzeknē. Mācības noslēgsies 4. decembrī.

 

Profesionālās kompetences pilnveides kursus “Emocionālā inteliģence izglītībā” organizē Valsts izglītības satura centrs kopā ar mācību centru "Cilvēkam" ESF projekta “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) ietvaros.

 

“Cilvēkam.lv” mācību centrs ir tapis kā domubiedru iniciatīva 2010. gadā, lai palīdzētu cilvēkiem attīstīt tās dzīves prasmes, kuras ikdienā ir nepieciešamākās, tomēr, kuras skolās pagaidām nemāca. Piemēram, komunikācija, stresa vadība, empātija, motivētība, kā atrast savu aizraušanos u.c.

“Cilvēkam” izveidotais online mācību sociālais tīkls emocionālā intelekta prasmju attīstībai - HUMAN -, kurā pedagogiem notiks online mācības, tapis ar finanšu institūcijas Altum atbalstu.

Kāpēc, mūsuprāt, ir tik svarīgi atbalstīt skolas, izglītības speciālistus.
Skola veido cilvēkus, komūnas, valsti.
Tā ir mūsu atbildība palīdzēt skolām, skolotājiem saņemt to labāko, modernāko, ko zinātne piedāvā.
Skolas un skolu vadītāji, pašvaldību izglītības pārvalžu speciālisti, ja esat sapratuši cik ļoti skolotājiem vajag palīdzēt un iegūt atbalstu stresa vadībā kā arī empātijas, komunikācijas, motivēšanas, līderības prasmēs, mēs esam atvērti sadarbībai. Info@cilvekam.lv ir mūsu paskastīte. Ja atrakstīsiet, noteikti atbildēsim. Mūsu mērķis mācībās skolām, lai skolotāji tiek tālāk par "iedvesmas lekcijām" un arī iemācās praktiski jaunās zināšanas izmantot, veidot jaunus ieradumus! Tas palīdzēs gan pašiem darbā ar sevi, skolēniem un komunikācijā ar vecākiem un arī kolēģiem.
Uz sadarbību!​
Mācību centra “Cilvēkam”  speciālisti 10 gadu laikā, ir veidojuši 500 mācības un lekcijas pedagogiem no vairāk nekā 100 Latvijas skolām. Mēs turpinām attīstīt mācību programmas, lai skolotājiem tiktu mācībās vismodernākās, zinātnes aprobētās mācību metodes gan klātienē, gan tiešsaistē.
Vēlamies arī pateikt vienu lielu, treknu, sirsnīgu paldies!
Mēs esam ļoti pateicīgi finanšu institūcijai"Altum" par atbalstu, lai mēs varētu pakāpeniski, kvalitatīvi mūsu mācību metodoloģijas attīstīt un piedāvāt skolām.
Pateicoties šim atbalstam, pašlaik top emocionālā intelekta prasmju apmācības online platforma ''Human'' pedagogu apmācībai. Pirmās mācības Latvijas pedagogiem notiek testa režīmā, plašāka informācija un pirmās atsauksmes būs 2019.gada novembrī.
​Šeit dažas no atsauksmēm par mācību procesiem no pašiem skolotājiem, skolu direktoriem.
Rīgas Pļavnieku pamatskolas ditrektores Elīnas Dreimanes atsauksme par mācību rezultātiem skolā.
Skolotāju atsauksmes pēc "Cilvēkam" rīkotajām Emocionālā Intelekta mācībām 14 Latvijas skolām.

Mūsu pamata praktiskās metodes, ko palīdzam attīstīt izglītības speciālistiem ir saistītas ar Emocionālo Intelektu. Jo tas ir vispieprasītākais skolu darbinieku vidū. Uz jautājumu skolotājiem “kādas ir jūsu visvajadzīgākās prasmes šobrīd skolā, lai labi izdarītu savu darbu?”, populārākās skolotāju atbildes teju visos Latvijas reģionos ir:

- komunikācija ar vecākiem; 

- komunikācija ar skolēniem; 

- komunikācija, dalīšanās ar informāciju un metodēm kolēģu starpā; 

- skolēnu iedvesmošana; 

- stresa vadība sev un pozitīvisma noturība; 

- bērnu stresa vadība un neitralizēšana;

- kā atjaunoties pēc stresa pilna darba perioda;

- pozitīvi uztvert pārmaiņas;

- pacietība;

- empātija (lai labāk saprastu kā motivēt, nomierināt bērnus);

Vairumu no šiem, augstāk minētajiem jautājumiem, skolotāji pagaidām nezina kā risināt. Jo metodes, kas palīdzētu strādāt ar komunikācijas, stresa vadības, sevis attīstības principiem, skolotāji nav apguvuši, iegūstot augstskolas diplomu. No prasmēm, kas būtu vajadzīgas skolotājiem un risinātu viņu lielākos izaicinājumus darbā, lai varētu kvalitatīvi darīt savu darbu un arī nodrošināt savu garīgo un fizisko veselību, kā arī attīstību, galvenokārt iztrūkst tās, ko sauc par “dzīves prasmēm” jeb “soft skills”, kas nav saistītas tik daudz ar mācību priekšsmetu, bet ar attiecību veidošanu un savu, kā arī skolēnu, labas pašsajūtas nodrošināšanu.

-

Pašlaik ir pieejama pieaugušo neformālās izglītības iestādes ''Augsta Emocionālā intelekta centrs'' izveidotā un RIIMC apstiprinātā  Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma (26.10.2016, saskaņojuma Nr.RIIMC-1 6-230)  - Augsta emocionālā intelekta metodes pedagogu darbā - paplašinātā programma 1.līmenis un 2.līmenis (A programma 46 stundu apjomā). 

Mācību programmas ietvaros skolotāji apgūst metodes, kas palīdz darbā ar savu un skolēnu stresu, pozitīvisma noturību, sadarbošanās un komunikācijas iemaņām. 1.līmeņa programmā skolotāji  apgūst prasmes, kas palīdz  regulēt, mazināt stresa sekas mācību procesā klasē, uzlabot skolēnu koncentrēšanās spējas un mācību materiālu apgūšanu, attīstīt sevī pozitīvisma noturību. 2. līmeņa programmā skolotāji apgūst efektīvāk vadīt savu pašsajūtu, apgūs sekmīgas komunikācijas un motivāciju veidošanas principus.

Mācību centra ''Cilvēkam'' speciālisti ir veiksmīgi veikuši šādu mācību organizēšanu daudzās mācību iestādēs, no kā ieguvēji ir gan paši skolotāji, gan arī skolēni.