Inovācija izglītībā -  online sociālais mācību tīkls pedagogiem HUMAN!

"Ļāva neatstāt visu aiz semināra durvīm, bet praktizēt ikdienā."

(citas atsauksmes zemāk)

Sadarbībā ar finanšu institūciju ALTUM, 2019. gadā “Cilvēkam” mācību centrā esam  izveidojuši sociālo mācību online platformu pedagogiem - HUMAN.

 

Tajā ikviens pedagogs, direktors, izglītības nozarē strādājošais var mācīties emocionālo intelektu attālināti, pildot vienkāršus, taču praktiskus emocionālā intelekta uzdevumus. HUMAN pielietošana ļauj mācīties no citiem kolēģiem, nozares speciālistiem bez ģeogrāfiska ierobežojuma un pielāgojot mācīšanos savam ikdienas ritmam.

 

Iespēja pildīt uzdevumus ilgstoši, katru dienu HUMAN platformā, ļauj apgūt un nostiprināt emocionālā intelekta prasmes efektīvāk, nekā apmeklējot tikai klātienes mācību nodarbības.

Kāpēc?

Atgriežoties ikdienas steidzīgajā ritmā bez šādiem online uzdevumiem, ir liels risks aizmirst dienā mācīto. Savukārt, nostiprinot klātienē mācīto ar online uzdevumiem, kas pienāk regulāri, dienu no dienas un ir ietērpti spēles formā, veidot veselīgākus emocionālā intelekta ieradumus kļūst vieglāk un iespējamāk.

 

Šeit ieskats, kā darbojas HUMAN sociālais mācību tīkls

Skaties video!

Atsauksme par HUMAN sociālā mācību tīkla izmantošanu pedagogu emocionālā intelekta mācībās: 

Sandra, izglītības metodiķe Jūrmalas mākslas skolā.

"Palasot šīs (citu izglītības darbinieku) atbildes, es biju patīkami pārsteigta, cik ļoti daudz līdzīgi domājoši, cik daudz tādu sirdscilvēku šobrīd strādā skolās ar bērniem. Tas dod ticību un cerību nākotnei un izglītībai kā tādai."

Skaties pilno atsauksmi video!

 

Citas atsauksmes no anonīmām aptaujām pēc mācību beigām:

 

 • "Darbs tiešaistē disciplinēja darba pamatā katru dienu un deva iespēju veikt mājas darbu sev vēlamā laikā."

 • "Palīdz reāli darba procesos pielietot, lai dažādotu darbu. Izprastu savas emocijas un audzēkņus labāk izglītotu."

 • "Uzdevumi darbojās kā stimulators domāt un saprast sevi labāk."

 • "Ļāva neatstāt visu aiz semināra durvīm, bet praktizēt ikdienā."

 • "Palīdzēja. Arī brīžam atslēgtie no darba dunas un uzlādēt pozitīvas emocijas!"

 • "Man patika ne tikai pildīt, bet patika lasīt citu atbildes. Godprātīgi visu pildīju un izmantoju arī praksē."

 • "Uzdevumu pildīšana tiešsaistē saglabāja klātesamības sajūtu, pozitīvo gaisotni no klātienes dienām. Kā arī nostiprināja iegūtās metodes, pastāvīgi pildot uzdevumus."

 • "Ļoti labi palīdzēja iepazīt kolēģus, sevi uzmundrināt, analizēt!"

 • "Noteikti ļoti palīdzēja atcerēties, kas tika stāstīts un lika arī apņemoties izdarīt lietas, kurām citādi varbūt pat neatrastu laiku."

 • "Tiešsaites uzdevumi atsvaidzināja kursos runāto, nostiprināja vielu."

 • "Tas bija vislabākais veids, kā atkārtot un nostiprināt zināšanas."

 • "Uzdevumi trenēja sajust pašai sevi. Apstāties, padomāt, novērtēt. Fascinēja kolēģu domas, atziņas, personība."

 • "Tiešsaistes uzdevumi palīdzēja aizdomāties un ļāva sajusties iekļautai grupā (pie reizes saņemt apstiprinājumu, ka neesmu "baltais zvirbulis", jo vēl kādam ir tāpat)."

Ja arī Jūsu skolai vai pašvaldības skolu pedagogiem, direktoriem, darbiniekiem nepieciešams praktisks, uz ieradumu veidošanu vērsts atbalsts tādās prasmēs kā:

- stresa vadība,

- empātija,

- komunikācija ar skolēniem, vecākiem,

- skolēnu motivēšana; 

vairāk par inovatīvajām mācībām var uzzināt, rakstot uz info@cilvekam.lv

Kāpēc, mūsuprāt, ir tik svarīgi atbalstīt skolas, izglītības speciālistus.
Skola veido cilvēkus, komūnas, valsti.
Tā ir mūsu atbildība palīdzēt skolām, skolotājiem saņemt to labāko, modernāko, ko zinātne piedāvā.
Skolas un skolu vadītāji, pašvaldību izglītības pārvalžu speciālisti, ja esat sapratuši cik ļoti skolotājiem vajag palīdzēt un iegūt atbalstu stresa vadībā kā arī empātijas, komunikācijas, motivēšanas, līderības prasmēs, mēs esam atvērti sadarbībai. Info@cilvekam.lv ir mūsu paskastīte. Ja atrakstīsiet, noteikti atbildēsim. Mūsu mērķis mācībās skolām, lai skolotāji tiek tālāk par "iedvesmas lekcijām" un arī iemācās praktiski jaunās zināšanas izmantot, veidot jaunus ieradumus! Tas palīdzēs gan pašiem darbā ar sevi, skolēniem un komunikācijā ar vecākiem un arī kolēģiem.
Uz sadarbību!​
Mācību centra “Cilvēkam”  speciālisti 10 gadu laikā, ir veidojuši 500 mācības un lekcijas pedagogiem no vairāk nekā 100 Latvijas skolām. Mēs turpinām attīstīt mācību programmas, lai skolotājiem tiktu mācībās vismodernākās, zinātnes aprobētās mācību metodes gan klātienē, gan tiešsaistē.
Vēlamies arī pateikt vienu lielu, treknu, sirsnīgu paldies!
Mēs esam ļoti pateicīgi finanšu institūcijai"Altum" par atbalstu, lai mēs varētu pakāpeniski, kvalitatīvi mūsu mācību metodoloģijas attīstīt un piedāvāt skolām.
Pateicoties šim atbalstam, pašlaik top emocionālā intelekta prasmju apmācības online platforma ''Human'' pedagogu apmācībai. Pirmās mācības Latvijas pedagogiem notiek testa režīmā, plašāka informācija un pirmās atsauksmes būs 2019.gada novembrī.
​Šeit dažas no atsauksmēm par mācību procesiem no pašiem skolotājiem, skolu direktoriem.
Rīgas Pļavnieku pamatskolas ditrektores Elīnas Dreimanes atsauksme par mācību rezultātiem skolā.
Skolotāju atsauksmes pēc "Cilvēkam" rīkotajām Emocionālā Intelekta mācībām 14 Latvijas skolām.

Mūsu pamata praktiskās metodes, ko palīdzam attīstīt izglītības speciālistiem ir saistītas ar Emocionālo Intelektu. Jo tas ir vispieprasītākais skolu darbinieku vidū. Uz jautājumu skolotājiem “kādas ir jūsu visvajadzīgākās prasmes šobrīd skolā, lai labi izdarītu savu darbu?”, populārākās skolotāju atbildes teju visos Latvijas reģionos ir:

- komunikācija ar vecākiem; 

- komunikācija ar skolēniem; 

- komunikācija, dalīšanās ar informāciju un metodēm kolēģu starpā; 

- skolēnu iedvesmošana; 

- stresa vadība sev un pozitīvisma noturība; 

- bērnu stresa vadība un neitralizēšana;

- kā atjaunoties pēc stresa pilna darba perioda;

- pozitīvi uztvert pārmaiņas;

- pacietība;

- empātija (lai labāk saprastu kā motivēt, nomierināt bērnus);

Vairumu no šiem, augstāk minētajiem jautājumiem, skolotāji pagaidām nezina kā risināt. Jo metodes, kas palīdzētu strādāt ar komunikācijas, stresa vadības, sevis attīstības principiem, skolotāji nav apguvuši, iegūstot augstskolas diplomu. No prasmēm, kas būtu vajadzīgas skolotājiem un risinātu viņu lielākos izaicinājumus darbā, lai varētu kvalitatīvi darīt savu darbu un arī nodrošināt savu garīgo un fizisko veselību, kā arī attīstību, galvenokārt iztrūkst tās, ko sauc par “dzīves prasmēm” jeb “soft skills”, kas nav saistītas tik daudz ar mācību priekšsmetu, bet ar attiecību veidošanu un savu, kā arī skolēnu, labas pašsajūtas nodrošināšanu.

-

Pašlaik ir pieejama pieaugušo neformālās izglītības iestādes ''Augsta Emocionālā intelekta centrs'' izveidotā un RIIMC apstiprinātā  Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma (26.10.2016, saskaņojuma Nr.RIIMC-1 6-230)  - Augsta emocionālā intelekta metodes pedagogu darbā - paplašinātā programma 1.līmenis un 2.līmenis (A programma 46 stundu apjomā). 

Mācību programmas ietvaros skolotāji apgūst metodes, kas palīdz darbā ar savu un skolēnu stresu, pozitīvisma noturību, sadarbošanās un komunikācijas iemaņām. 1.līmeņa programmā skolotāji  apgūst prasmes, kas palīdz  regulēt, mazināt stresa sekas mācību procesā klasē, uzlabot skolēnu koncentrēšanās spējas un mācību materiālu apgūšanu, attīstīt sevī pozitīvisma noturību. 2. līmeņa programmā skolotāji apgūst efektīvāk vadīt savu pašsajūtu, apgūs sekmīgas komunikācijas un motivāciju veidošanas principus.

Mācību centra ''Cilvēkam'' speciālisti ir veiksmīgi veikuši šādu mācību organizēšanu daudzās mācību iestādēs, no kā ieguvēji ir gan paši skolotāji, gan arī skolēni.