Cilvēcība ir nevis vienkārši izdzīvot, bet dzīvot ar aizrautību, jēgpilnību un zinot, ka dari pasauli kaut kripatu labāku. 

Emocionālā intelekta centrs “Cilvēkam” - 10 gadi,

2300 mācību lekcijas un treniņi. 

Emocionālā Intelekta, Motivācijas, Stresa Vadības, Empātijas metodes.

EdgarsFoto_1485.jpg
Kad nav vajadzīgs emocionālais intelekts?
-
ja nav aktuāla motivācija, stresa laba vadība, empātija kolēģu starpā un pret sadarbības partneriem, laba komunikācija un pozitīvisma noturība. 
Ja kaut viena prasme no šīm nav vajadzīga, tad arī emocionālā intelekta prasmju apgūšanu var atlikt.
Mūsu sadarbības partneri
Kādas prasmes apgūst
"Cilvēkam" kursos? 

Īsumā sakot - tās, ko daudzi vēlējās, lai iemācītu skolā:

  1. Laba, efektīva komunikācija - kas tas īsti ir, kā to iemācīties? Praktiskas metodes gan ikdienas, gan sarežģītām sarunām.

  2. Pārliecināšana - spēja saprast to, kā otram labāk pasniegt savu viedokli. Spēja ieraudzīt un izprast cilvēku vai auditoriju, ar ko runā. Spēja iedvesmot rīkoties saskaņā ar organizācijas vērtībām.

  3. Kolektīvais radošums - kā sarunas ar atšķirīgiem viedokļiem veidot plānveidīgi un konstruktīvi. Kā reaģēt negaidītās komunikāciju situācijās. Zināt metodes tam, kā pateikt savu vēstījumu, lai arī otra puse sākotnēji to negrib dzirdēt.

  4. Radošums, inovācijas - kā sevī  un kolektīvā atvērt radošo, inovatīvo dzirksti, kas ļauj uzlabot un attīstīt arī ikdienišķākos jautājumus darbā un sadzīvē.

  5. Motivētība - izpratne, jo sevišķi vadītājiem, par “iekšējiem dzinējiem“ sev un darbiniekiem, un tās pielietošana, lai sasniegtu savu un komandas maksimālo potenciālu.

  6. Sadarbība - spēja racionāli saprast sadarbības reālo situāciju. Reālas iespējas visiem sastrādāties individuāli un kolektīvā (jo ne visi cilvēki var īsā laikā atrast kompromisus). Zināt metodes, kas ļauj veicināt sadarbību un uzticēšanos komandās.

  7. Stresa vadība - vienkārši paņēmieni tam, kā regulēt stresu un uzlabot pašsajūtu.

  8. Attieksmes maiņa - zināšanas par priekšstatiem, kuri kā filtri nosaka to, kā cilvēki redz pasauli, notikumus, cilvēkus.  Kā tie ietekmē sadarbību, produktivitāti, savu un darbinieku motivāciju. Spēt to mainīt, lai panāktu augstāku darba efektivitāti, labākas attiecības komandā.

  9. Komandu veidošanās principi - (vienlīdz svarīgi kā uzņēmumu vadītājiem, tā skolotājiem vai pat vecākiem) - kā rodas komandas. Kā no cilvēku grupas izveidot uzticamu un ilgstoši spēcīgu komandu, kas iet viena mērķa virzienā.

"Cilvēkam" komanda.

©2019 by Enjoy Humanity.