Cilvēcība ir nevis vienkārši izdzīvot, bet dzīvot ar aizrautību, jēgpilnību un zinot, ka dari pasauli kaut kripatu labāku. 

Emocionālā intelekta centrs “Cilvēkam” - 10 gadi,

2300 mācību lekcijas un treniņi. 

Emocionālā Intelekta, Motivācijas, Stresa Vadības, Empātijas metodes.

EdgarsFoto_1485.jpg
Kad nav vajadzīgs emocionālais intelekts?
-
ja nav aktuāla motivācija, stresa laba vadība, empātija kolēģu starpā un pret sadarbības partneriem, laba komunikācija un pozitīvisma noturība. 
Ja kaut viena prasme no šīm nav vajadzīga, tad arī emocionālā intelekta prasmju apgūšanu var atlikt.
Mūsu sadarbības partneri
Kādas prasmes apgūst
"Cilvēkam" kursos? 

Īsumā sakot - tās, ko daudzi vēlējās, lai iemācītu skolā:

  1. Laba, efektīva komunikācija - kas tas īsti ir, kā to iemācīties un praktiskas metodes gan ikdienas, gan sarežģītām sarunām;

  2. Pārliecināšana - spēja saprast, kā otram labāk pasniegt savu viedokli;  spēt ieraudzīt un izprast cilvēku vai auditoriju, ar ko runā; spēja iedvesmot rīkoties saskaņā ar organizācijas vērtībām;

  3. Kolektīvais radošums - kā sarunas ar atšķirīgiem viedokļiem veidot konstruktīvi, plānveidīgi; kā reaģēt negaidītās komunikāciju situācijās; zināt metodes, kā pateikt savu vēstījumu, lai arī otra puse sākotnēji to negribētu dzirdēt;

  4. Radošums, inovācijas - kā sevī  un kolektīvā atvērt radošo, inovatīvo dzirksti, kas ļauj uzlabot un attīstīt arī ikdienišķākos jautājumus darbā un sadzīvē;

  5. Motivētība - izpratne, jo sevišķi vadītājiem, par “iekšējiem dzinējiem“ sev un darbiniekiem, un tās pielietošana, lai sasniegtu maksimālo potenciālu sev un komandai;

  6. Sadarbība - spēja spēja racionāli saprast sadarbības reālo situāciju; reālistiskās iespējas visiem sastrādāties individuāli un kolektīvā (jo ne visi cilvēki var īsā laikā atrast kompromisus). Arī zināt metodes, kas ļauj veicināt sadarbību un uzticēšanos komandās;

  7. Stresa vadība - vienkārši paņēmieni, kā regulēt stresu un uzlabot pašsajūtu;

  8. Attieksmes maiņa - zināšanas par priekšstatiem, kuri kā filtri nosaka to, kā cilvēki redz pasauli, notikumus, cilvēkus; zināšanas, kā tās ietekmē sadarbību, produktivitāti, motivāciju sev un darbiniekiem. Spēt to mainīt, lai panāktu augstāku darba efektivitāti, labākas attiecības komandā (kā saka sena tēze, “viss sākas no galvas”)

  9. Komandu veidošanās principi - (vienlīdz svarīgi kā uzņēmumu vadītājiem, tā skolotājiem vai pat vecākiem) - kā rodas komandas; kā no cilvēku grupas izveidot uzticamu un ilgstoši spēcīgu komandu, kas iet viena mērķa virzienā.

"Cilvēkam" komanda.

©2019 by Enjoy Humanity. Proudly created with Wix.com